.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ MOZZILA FIREFOX

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, το ρουσφέτι (2)

Την θυμάστε την (φωτογραφική) προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης; Ε, λοιπόν, είχε και συνέχεια. Για την υπόθεση αυτή ο δ.σ. Σάκης Ζαμάνης κατέθεσε προσφυγή στις 8/3/12, στην οποία έλεγε:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση με ΑΔΑ : Β44ΗΩ93-Θ23, απαραίτητο τυπικό προσόν για την πλήρωση της θέσης ειδικού συνεργάτη, σε θέματα «τηλεπληροφορικής», είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει πτυχίο ΤΕI στους τομείς «Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης».

Το εν λόγω απαραίτητο προσόν αποκλείει όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής με σχετική ειδικότητα που καλύπτει πλήρως τα ειδικότερα αντικείμενα που περιγράφονται στην ανακοίνωση, όπως και όσους έχουν πτυχίο άλλης ανώτερης σχόλης, επίσης με την ίδια ειδικότητα. Το τυπικό αυτό προσόν, σε συνδυασμό με την διαδικασία επιλογής που προβλέπεται να γίνει από τον Δήμαρχο κατά την κρίση του, καθ' ην στιγμήν αυτός δεν έχει καμία εξειδίκευση επί του αντικειμένου που να του δίδει τη δυνατότητα να αξιολογήσει ορθά αυτούς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση, καθιστά την εν λόγω διαδικασία πρόσληψης φωτογραφική και πλήρως αναξιοκρατική που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ως ρουσφετολογική. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει, και για λόγους ηθικής τάξης, η εν λόγω ανακοίνωση να αποσυρθεί άμεσα και να τροποποιηθεί κατάλληλα, αφού ληφθούν υπ' όψιν τα όσα προανέφερα που την καθιστούν φωτογραφική.

Στην προσφυγή έσπευσε να απαντήσει ο δήμαρχος λίγες μέρες αργότερα (12/3/12) ως εξής: 
Ο κ. Ζαμάνης επανήλθε όμως στο θέμα με την παρακάτω επιστολή, που αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της ΑΔΚ.
Κύριε Δήμαρχε.
Οι πληροφορίες που χορηγούσε ο Δήμος στους ενδιαφερόμενους για διορισμό στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Τηλεπληροφορικής «διαψεύδουν» το περιεχόμενο του εν θέματι εγγράφου σας.
Συγκεκριμένα, η καθ’ ύλην εν προκειμένω αρμόδια του Δήμου κυρία Γωγή, ερωτώμενη (τηλεφωνικώς) αν έχει το δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εν λόγω θέση Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτος Πολυτεχνείου, απήντησε ότι αυτή αφορούσε μόνον αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, έχουμε τα εξής πραγματικά δεδομένα:

1.
Από πλευράς Δήμου, εκδόθηκε μία ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Τηλεπληροφορικής, στην οποία, ως τυπικόν προσόν, αναφέρεται, επιλεκτικά, το πτυχίο Τ.Ε.Ι.
2.
Από πλευράς Δήμου, η πληροφόρηση ήταν ότι η πιο πάνω ανακοίνωση αφορούσε μόνον αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και όχι αποφοίτους Α.Ε.Ι.
3.
Όταν η διαδικασία αυτή καταγγέλλεται ως φωτογραφική, ερχόσαστε εσείς, εκ των υστέρων, να ισχυριστείτε ότι, δήθεν, ... δεν απεκλείετο η υποβολή υποψηφιότητας από κατόχους αντιστοίχων πτυχίων ανώτερης  ή ισάξιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Κάθε σχόλιο περιττό και ο «νοών νοείτω».


Περαιτέρω όμως, για να δικαιολογηθούν τα πιο πάνω αδικαιολόγητα, προβάλλεται το «επιχείρημα» ότι, σε κάθε περίπτωση, η πρόσληψη του Ειδικού Συνεργάτη γίνεται
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ του Δημάρχου και ότι, επομένως, εκ των πραγμάτων, οι προσλήψεις των ειδικών συνεργατών του Δημάρχου δεν μπορεί να κρίνονται ως «ρουσφετολογικές ή φωτογραφικές».
Όμως, το «επιχείρημα» ότι η επιλογή του Ειδικού Συνεργάτη γίνεται «κατά την κρίση του Δημάρχου» δε συνεπάγεται και ότι η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να είναι φωτογραφική.


Εν τοιαύτη περιπτώσει, το ενδιαφέρον εν προκειμένω ζήτημα είναι η φωτογραφική ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δε συγχωρείται με το πιο πάνω «επιχείρημα». Διότι, μία φωτογραφική ανακοίνωση-πρόσληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται και φωτογραφική πρόσληψη, η οποία, με τη σειρά της, συνεπάγεται ότι
δεν υπήρξε «κρίση του Δημάρχου» μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, αλλά προεπιλογή.
Εκτός και αν με το «επιχείρημα» ότι η πρόσληψη γίνεται «κατά την κρίση του Δημάρχου» υπονοείται ότι η προεπιλογή είναι εν «τάξει», τρόπον τινά, αρκεί να γίνεται «κατά την κρίση του Δημάρχου», οπότε, βέβαια, έχουμε τον ορισμό, πλέον, της ρουσφετολογικής – φωτογραφικής πρόσληψης.


Τέλος, σε ό,τι αφορά την παραίνεσή σας ότι οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι (και οι Δήμαρχοι, προσθέτω εγώ) θα πρέπει να διατηρούν τη δημόσια συζήτηση σε επίπεδα ανώτερα των «συνοικιακών ή ηλεκτρονικών καφενείων», έχω να απαντήσω τα εξής:

Περισσότερη σημασία έχει «τι» λέγεται παρά «που» λέγεται.

Έτσι, κατά κανόνα, ο σωστός δημόσιος διάλογος πρέπει να επικεντρώνεται «στο θέμα» και όχι σε αφορισμούς, προκειμένου «η μπάλα να πεταχτεί στην εξέδρα».


Στα «συνοικιακά ή ηλεκτρονικά καφενεία», λοιπόν, λέγεται κάτι το
συγκεκριμένο: Ότι αυτός που θα καταλάβει τη θέση είναι προεπιλεγμένος και απόφοιτος Τ.Ε.Ι.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, ίδωμεν, αν τα πιο πάνω επαληθευτούν, ναι ή όχι. Αυτό είναι που έχει σημασία.
Στο μεταξύ, κάποιος φίλος αναγνώστης μου έστειλε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Πριν από ένα μήνα που έγινε η προκήρυξη για πτυχιούχους "Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΤΕΙ", δεν υπήρχε καμία σχολή με τέτοια ονομασία! Το τμήμα των ΤΕΙ Ηπείρου, που (κάποτε) ονομαζόταν έτσι, είχε μετονομασθεί πριν από 3 χρόνια (ΦΕΚ 21/9-2-2009) σε "Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών", όπως άλλωστε μας πληροφορεί και η επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι:
Πού βρήκε ο συντάκτης της προκήρυξης τον συγκεκριμένο τίτλο, αν όχι από το πτυχίο του συγκεκριμένου ατόμου που είχε προεπιλεγεί;
Αναμένεται λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον η τελική απόφαση του δημάρχου για το άτομο που θα επιλέξει - σύμφωνα με την κρίση του βέβαια, όπως φροντίζει να μας υπενθυμίσει στην ανακοίνωσή του. Για να δούμε λοιπόν κ. δήμαρχε, αν θα επαληθευθούν τα «ηλεκτρονικά καφενεία» ή οι “διαψεύσεις” σας. Γιατί στην περίπτωση που η καταγγελία του κ. Ζαμάνη επιβεβαιωθεί, θα αποδειχθεί (και πάλι) ότι συνεχίζετε να θεωρείτε τον δήμο "τσιφλίκι σας" και ότι συγχέετε τις ανάγκες του με τις προσωπικές σας και του στενού σας κύκλου - της "παρέας" σας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο απηυδήσας και πρόσφατα αποχωρήσας δ.σ. Κ.Κουριδάκης.
Αυτό ακριβώς κάνατε άλλωστε και προ ολίγων μηνών,όταν προχωρήσατε στην πρόσληψη δύο ατόμων, που ήταν τα μοναδικά (!) που ανταποκρίθηκαν στην (καλά κρυμμένη) προκήρυξη για την στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Πώς είναι αυτό δυνατό σε μια εποχή βαθιάς κρίσης; Δεν υπήρχαν άλλοι; Δεν υπήρχαν καλύτεροι; (Άσε που κι αυτή η επιλογή βγήκε μάπα - εκ του αποτελέσματος. Τόσες γκάφες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα…
Τώρα προχωράτε σε μία καινούργια πρόσληψη συνεργάτη (του 5ου συνολικά) με διαδικασίες που στερούνται τυπικής -και ιδίως ουσιαστικής- νομιμοποίησης. Και χωρίς βεβαίως να έχετε δικαιολογήσει την σκοπιμότητα της πρόσληψης (πέραν εκείνης που όλοι καταλαβαίνουμε δηλαδή) σε σχέση με τα υπάρχοντα στελέχη του Δήμου. Ποιες άραγε παραπάνω ειδικές γνώσεις διαθέτει το άτομο που επιλέγετε σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό και πώς αυτές εξυπηρετούν τις ανάγκες του δήμου; 
Δεν μένει λοιπόν παρά ο κ. Ζαμάνης να προχωρήσει (για άλλη μια φορά) σε ένσταση προς τις εποπτεύουσες αρχές, προς αποκατάσταση της προδήλως πληγείσας δεοντολογίας, του κοινού περί δικαίου αισθήματος, αλλά και της νομιμότητας. 
ΥΓ. Και με την ευκαιρία κ. δήμαρχε, όταν τελικά αποφασίσετε να δώσετε στην δημοσιότητα τον απολογισμό σας, θα περιλαμβάνει και εκείνους των ειδικών συμβούλων και συνεργατών σας, που (κατά την κρίση σας) προσλάμβάνετε και (από την τσέπη μας) πληρώνουμε;

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος6/4/12 11:51 π.μ.

  Άπαιχτο!!!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος6/4/12 12:05 μ.μ.

  Οι τύποι δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ υπάρχει check machine...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος6/4/12 12:57 μ.μ.

  Έμπαινε Κίτσο μου!!! (Για να γελάσει και λίγο το χειλάκι μας...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος7/4/12 1:26 π.μ.

  Εχω μια απορία: τι νοημα έχει η ανακοίνωση πρόσκληση για την επιλογή συμβούλου του κ Δημάρχου, αφού, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος στην απάντηση του στον κ Ζαμάνη, είναι δικαίωμά του (εκ του νόμου) να επιλέξει όποιον σύμβουλο θέλει «κατά την κρίση του» όποια προσόντα (φανερά ή κρυφά ) κι αν έχει και η μόνη υποχρέωση του είναι να ανακοινώσει "δια του Τυπου" την πρόσληψη;
  Θανάσης Καλαϊτζίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή