.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ MOZZILA FIREFOX

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Αυτή την διαδικασία εμπιστεύομαι

Αναδημοσιεύω την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του αντιδήμαρχου Ηλία Υφαντή στην "Οδό Διονύσου" για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, που τελειώνει ως εξής: "Αυτή την διαδικασία εμπιστεύομαι, που δίνει βήμα και φωνή στον πολίτη και εξασφαλίζει σε όλους την ισότιμη συμμετοχή." 
«Βήμα στον πολίτη - Ισότιμη συμμετοχή σε όλους»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η διοίκηση ενός Δήμου, προκειμένου να ιεραρχήσει τους στόχους της, να προγραμματίσει τις προτεραιότητές της και να διαθέσει το υπάρχον προσωπικό και τους υπάρχοντες πόρους σε συγκεκριμένες εργασίες, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην διάρκεια μιας πενταετίας.  Με προγραμματισμένη για μεθαύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου την πρώτη συνάντηση των εθελοντών εμπειρογνωμόνων που θα ασχοληθούν με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,  η Οδός Διονύσου συζήτησε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Διονύσου Η. Υφαντή, που ήταν ιδιαιτέρως αναλυτικός αλλά και αισιόδοξος για την πορεία του εγχειρήματος, που αυτή τη φορά θα διεξαχθεί με εντελώς νέους όρους.

Ο.Δ.: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αποφάσισε η νέα Δημοτική Αρχή;
Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-19, προκρίθηκε μια διαδικασία που στηρίζεται σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: τη συμμετοχή, τη διαφάνεια, το διάλογο και την υιοθέτηση σύγχρονων κανόνων και εργαλείων διοίκησης.
Το πρώτο αφορά στη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της συμμετοχής δημοτών και συλλογικών σχημάτων, που αυτή τη φορά δεν θα περιοριστεί απλώς στην υποβολή προτάσεων.
Το δεύτερο και το τρίτο σχετίζονται με τη συνεχή και εντατική δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, που παράγονται σε κάθε βήμα, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια της διαδικασίας και η δυνατότητα δημόσιου διαλόγου.
Και το τελευταίο αφορά στις  επιλογές βάσει κριτηρίων και τη χρήση συστημάτων που θα ανατροφοδοτούν με νέα δεδομένα, θα τεκμηριώνουν την ανάγκη για αλλαγές και θα περιορίζουν τις λανθασμένες ή αυθαίρετες αποφάσεις.
Ο.Δ.: Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;
Βεβαίως. Όπως έχει δείξει η εμπειρία, ενώ οι Δήμοι καλούν κάθε 2-3 χρόνια τους τοπικούς φορείς να υποβάλλουν προτάσεις, αρκετές από αυτές -για διάφορους λόγους- δεν λαμβάνονται τελικά υπόψη επειδή είναι αποσπασματικές, εδράζονται σε προϋποθέσεις που δεν πληρούνται, έχουν δυσανάλογα μεγάλο κόστος ή υπάρχουν ενστάσεις ως προς τη σκοπιμότητά τους. Κι επειδή αυτοί οι λόγοι δεν συζητούνται ποτέ, προκαλούνται στους ενδιαφερόμενους εντυπώσεις απαξίωσης και εμπαιγμού, με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση των προθέσεων του Δήμου και την –εν συνεχεία– απόσυρσή τους από τη διαδικασία. Αυτό περιορίζει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ορθή σύνταξη και εφαρμογή ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Να υιοθετήσει, π.χ.,  και να στηρίξει  κάποιες πρωτοβουλίες. Να τις κάνει δικές του, να υποδεικνύει έγκαιρα τα προβλήματα που εμφανίζονται και να προτείνει δημιουργικές λύσεις. Αντ’ αυτών, οι πολίτες παραμένουν στην κριτική, ακριβώς επειδή έχουν την πεποίθηση ότι ο Δήμος τούς έχει  χρησιμοποιήσει ως άλλοθι, για να πράξει τελικά όσα έχουν προ-αποφασιστεί. Αυτή η «δυσλειτουργία» και η κακή οργάνωση είναι οι δύο σημαντικότερες αιτίες αστοχίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων.
Ο.Δ.: Και πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα;
Κατ’ αρχήν να σας επισημάνω ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν είναι αυθύπαρκτα και αυτοτελή, ούτε λύνονται αποσπασματικά. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει χαθεί εξαιτίας πολλών γεγονότων και δεν κερδίζεται με ανακοινώσεις και προσκλήσεις μόνο. Τις καλές προθέσεις και τις ικανότητές σου χρειάζεται να τις αποδεικνύεις στην πράξη με συνέπεια, συνέχεια και διάρκεια. Αλλιώς, δεν αρκεί και, άρα, δεν πρέπει να τις διακηρύσσεις. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα αναφερθώ στα εξής:
Ως νέα δημοτική αρχή, ξεκινήσαμε με μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους  ενδιαφέρονται και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και πέρα από κάθε προσδοκία. Πάνω από εξήντα  συνδημότες μας εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής σε συγκεκριμένους τομείς, που είχαμε ορίσει, παρέχοντας στοιχεία για τις σπουδές και την εμπειρία τους. Με αυτούς εγκαινιάζεται μια Βάση Δεδομένων Εθελοντών Συνεργατών του Δήμου, όχι μόνο για το Επιχειρησιακό αλλά και για άλλα προγράμματα που θα ακολουθήσουν. Και το σημαντικότερο, η βάση θα παραμείνει ανοικτή και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ήδη, για την Τετάρτη που έρχεται, έχει προγραμματιστεί και ανακοινωθεί η πρώτη συνάντηση, για να συζητήσουμε την περαιτέρω διαδικασία και να οργανώσουμε τις υπο-ομάδες εργασίας. Η βασική λειτουργία της ομάδας των ειδικών εμπειρογνωμόνων αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν αναλάβει την ευθύνη σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Και είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν όλοι ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους. Σε αυτή την προσπάθεια οι κρίσιμες ικανότητες σχετίζονται με την συν-εργασία και την συν-αντίληψη.
Ο.Δ.: Μεγάλο εγχείρημα με νέους όρους. Και μετά την πρώτη συνάντηση;
Μετά την ενημέρωση της Ομάδας Έργου και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την μεθοδολογία εκπόνησης, η διαδικασία προβλέπει τα εξής βήματα, που είναι χρονικώς επικαλυπτόμενα, δηλαδή εξελίσσονται –εν μέρει– παράλληλα και όχι διαδοχικά:
§  Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, καθώς και εντύπων συλλογής προτάσεων για τα Τοπικά Συμβούλια, τις δημοτικές παρατάξεις, τους τοπικούς φορείς και τους δημότες.
§  Ενημερωτικές συναντήσεις, στις οποίες θα εξηγηθεί ο χαρακτήρας του Ε.Π.  και η διαδικασία υποβολής των προτάσεων.
§  Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την καταχώρηση των προτάσεων και την δημόσια παρακολούθηση της εξέλιξης του Ε.Π.
§  Δημιουργία ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Δήμου για τη διαβούλευση επί του Ε.Π.
Παράλληλα, θα καταγραφούν η υπάρχουσα κατάσταση, τα εξελισσόμενα έργα στο Δήμο, οι προεκλογικές θέσεις των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και παλαιότερες προτάσεις των προ-Καλλικρατικών Δήμων και Κοινοτήτων και συλλογικών φορέων, που παραμένουν επίκαιρες. Έτσι, θα μορφοποιηθεί η πρώτη εικόνα ενός κοινού τόπου, ο οποίος θα αποτελέσει την –εν δυνάμει– αφετηρία.
Ο.Δ.: Οι φορείς και ο κόσμος, πότε θα μπορέσουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους;
Η φάση της προετοιμασίας περιλαμβάνει, όπως ήδη σας είπα, ενημερωτικές συναντήσεις και διανομή/διάχυση ενημερωτικού υλικού. Εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια των ειδικών. Στη συνέχεια, θα ζητήσουμε από φορείς και δημότες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είτε στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια είτε απευθείας στο Δήμο, μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Ομάδας Έργου θα συλλέξουν στοιχεία, πληροφορίες και ανάγκες από όλες τις δομές και υπηρεσίες. Μετά από στοιχειώδη ταξινόμηση, το σύνολο του υλικού θα δημοσιοποιηθεί στην ειδική σελίδα του Δήμου, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι έχει προταθεί και ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τις προτάσεις που έχει συντάξει. Η δημοσιότητα θα είναι συνεχής σε όλες τις φάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος της διαδικασίας.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται με το πόσο ώριμες είναι, πόσο κρίσιμες, με πόσες και ποιες άλλες δράσεις διασυνδέονται, πόσοι είναι οι ωφελούμενοι από αυτές, ποιες λειτουργούν σαν κοινές υποδομές, τι προϋπολογισμό έχουν, πόσο χρόνο χρειάζονται για να υλοποιηθούν κ.λπ. Έτσι, κάθε πρόταση θα αποκτήσει «ειδικό βάρος» με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ ακριβώς θα αποδειχθεί σημαντική η συμβολή των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όπως και στη συστηματική ταξινόμηση του υλικού. Οι σχετικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν και πάλι και θα αποτελέσουν το αντικείμενο νέας δημόσιας διαβούλευσης με παρατάξεις, φορείς και δημότες.
Ο.Δ.: Και νομίζετε ότι όλο αυτό μπορεί να καταλήξει κάπου; Εννοώ, πιστεύετε ότι έχουμε την απαραίτητη κουλτούρα να συζητάμε και να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας;
Νομίζω ότι δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στο ερώτημά σας. Προτιμώ, λοιπόν, να αντιστρέψουμε το πνεύμα: Πιστεύετε ότι αν δεν αποκτήσουμε την απαραίτητη κουλτούρα, έστω σιγά σιγά και όχι απαραίτητα ανώδυνα, έχουμε ελπίδα να λειτουργήσουμε ποτέ ως υπεύθυνοι πολίτες και ως αποτελεσματικός δήμος; Και εννοώ τον δήμο όχι ως απλή συνάθροιση αλλά ως κοινωνία πολιτών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διαδικασία που προκρίθηκε, πέρα από την αυτονόητη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αξία, στοχεύει στη βελτίωση της δυναμικής των κοινωνικών σχέσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων σύνθεσης σε όσους ασχολούνται με τα κοινά. Όσο για τις επιφυλάξεις και την κριτική περί χαοτικών διαδικασιών και αδιεξόδων από ασυμβατότητα απόψεων, τις οποίες είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιοι θα σπεύσουν να διατυπώσουν, έχω να πω το εξής: Το τελικό προϊόν θα προκύψει με τη διαδικασία που σας περιέγραψα. Αυτή την διαδικασία εμπιστεύομαι, που δίνει βήμα και φωνή στον πολίτη και εξασφαλίζει σε όλους την ισότιμη συμμετοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω σύντομα να έχουμε παραδοτέα των ομάδων εργασίας και ευκαιρίες για συζήτηση επί της ουσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ο.Δ. Κι εγώ σας ευχαριστώ.


108 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/10/14 8:35 π.μ.

  Είναι τρελλοί αυτοί οι Ρωμαίοι!!!!Πως συνάδει η εισήγηση για την Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή της δημοτικής αρχής (την οποία εκπροσωπεί και ο Αντιδήμαρχος ) με την παραπάνω συνέντευξη ??? Μιλάνε για ισότιμη συμμετοχή σε όλους κατά το δοκούν ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος14/10/14 9:49 π.μ.

   Καλό το ερώτημα. Αλλά και η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια σου φίλε. Στον τίτλο που έβαλε η Χαζάπη. Το θέμα είναι η διαδικασία. Αν η διαδικασία είναι σωστή, τότε τα πράγματα όπου και να πάνε θα πάνε καλά.Σωστη διαδικασία σημαίνει ανοιχτή, διαφανής, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς αυθεντίες.Η σωστή διαδικασία δεν είναι για να γίνονται θαύματα. Είναι για να πετυχαίνει ο,τι καλύτερο με αυτά που έχεις και διαθέτεις.

   Διαγραφή
  2. Doctor Proctor14/10/14 12:42 μ.μ.

   Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν είναι ενιαία ομάδα. Ούτε από προσωπική νοοτροπία και συμπεριφορά, ούτε από πολιτική αντίληψη και πρακτική, ούτε από στόχους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εσωτερικές διαμάχες που καμιά φορά γίνονται και δημόσιες.
   Αυτά προς το παρόν είναι αντικείμενο μερικών δεκάδων ανθρώπων που παρακολουθούν από κοντά τα τεκταινόμενα.Ο πολύς ο κόσμος δεν τα βλέπει ακόμα.Αν όμως δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, θα τα δει. Και τότε θα είναι αργά.
   Το ζήτημα είναι αν ο δήμαρχος αποφασίσει ή μπορέσει να συγκρουστεί με όσους του δημιουργούν προβλήματα χωρίς να προσφέρουν έργο.
   Δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Πρέπει να αποφασίσει και να κινηθεί γρήγορα. Αλλιώς θα είναι άξιος της μοίρας του.
   Και θα πιάσω δουλειά εγώ...

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος14/10/14 10:40 π.μ.

  Η γνωστή νοοτροπία : Eτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και .. Διονυσιότικα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος14/10/14 11:12 π.μ.

  Επειδή κάποιοι έχουν μείνει στην προηγούμενη φάση, πολύ σύντομα στο δημοτικό συμβούλιο θα διαπιστώσουν ότι, αυτή η δημοτική αρχή τουλάχιστον διδάσκεται από τα λάθη της, τα διορθώνει και προχωρά.
  Όχι σαν τον ανεκδιήγητο Καλάφι που τα στήλωνε κι ερχόταν μετά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και του ακύρωνε τις αποφάσεις τη μια μετά την άλλη.
  Όσο για την διαδικασία κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, καμιά σύγκριση με εκείνα τα καραγκιοζιλίκια του Καλάφι δια χειρός ...... Γιδαράκου.
  Εδώ μιλάμε για σοβαρότητα, γνώση του αντικειμένου και καινοτόμες διαδικασίες που οι προηγούμενοι ούτε ήξεραν, ούτε ήθελαν, ούτε μπορούσαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος14/10/14 2:06 μ.μ.

  Η ομογενοποίηση μιας πολυ-συλλεκτικής παράταξης είναι μια διαδικασία, που απαιτεί χρόνο και δεν γίνεται με διατάγματα εκ των άνω. Έτσι, συμβαίνει πάντα στην ιστορία.
  Ας μην αγωνιούν, λοιπόν, οι εραστές της μονολιθικότητας, της σιωπής του νεκροταφείου, που δεν γνωρίζουν από δημοκρατία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος14/10/14 2:09 μ.μ.

  Η ενός ανδρός αρχή του Καλάφι, η εποχή του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, τέλειωσε οριστικά κι ευτυχώς για εμάς τους πολίτες.
  Ας αναζητήσουμε αλλού οι εραστές της το χαμένο παράδεισο κι ας εξασκήσουν εκεί τα ιατρικά τους καθήκοντα (και μάλιστα Proctor, όπως αυτοαποκαλούνται και γελοιοποιούνται......).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος14/10/14 2:14 μ.μ.

  Κι όπως περιπαικτικά είχε προαναγγείλει από την ΒΟΔΕΙΝΗ ο Πιλάφας Λουκάτος, ο ισόβιος της Συμμαχίας για τον Πολίτη ξαναχτύπησε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας.
  Και ετοιμάζει, λέει, Συνδιάσκεψη για να συζητήσει το παρόν και ...... σχεδιάσει το μέλλον.
  Φαντάζομαι την ταραχή, που θάχει σπείρει η είδηση στους Μπιτάκο-Λουκάτο. Ε, ρε γλέντια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος14/10/14 6:36 μ.μ.

  Ο θλιβερός ρόλος της ΒΟΔΕΙΝΗΣ αλλά και του edionysos, που αναμασά τις γελειότητες της, αποκαλύφθηκε πλήρως σήμερα με την ολόπλευρη επίθεση της στο Δημοτικό Σπουδαστήριο.
  Απολογητής των πιο ακραίων κύκλων (Πατούλη, Καλαφατέλη κ.α.) και ανήσυχη από την μεγάλη απήχηση του θεσμού, του επιτίθεται σκληρά με το επιχείρημα ότι, στρέφεται ενάντια στην ..... ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή τους φροντιστηριούχους.

  Είναι φανερό το στερητικό της σύνδρομο από το κόψιμο των πληρωμένων καταχωρήσεων. Αλλά εμάς τι μας ενδιαφέρει η τύχη του κάθε Νικολάκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος14/10/14 6:46 μ.μ.

  Αντιγράφουμε από ρεπορτάζ του edionysos:

  ΑΓΚΑΘΙ ΓΙΑ ΤΗ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΡΙΑΣ !
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗ "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ" ΑΛΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ... ΑΦΗΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ...

  Δικό μας σχόλιο:
  Ο πιλάφας Λουκάτος και ο αφελής Μπιτάκος σα να νιώθουν το χαλί να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Ο ισόβιος δεν αστειεύεται, όπως έδειξε και η προηγούμενη διάσπαση της Συμμαχίας το 2013.
  Και δεν θα διστάσει να αδειάσει κυριολεκτικά τον Μπιτάκο, αφού θεωρεί ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. Παναγιωτάκη, από την επόμενη παραίτηση ..... ένα τσιγάρο δρόμος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος14/10/14 8:17 μ.μ.

  Δ.τσα αυτό δεν το πολυκατάλαβα. Δημοσιεύοντας την συνέντευξη του Υφαντή του κάνεις αβάντα ή αβαντάρεις την Χαζάπη για την... επιτυχία της συνέντευξης; Διότι με τις παραρολογίες που λέει ο Υφαντής δείχνει πόσο μακριά νυχτωμένος είναι και πόσο εκτός πραγματικότητας. Γνωρίζεις κι εσύ καλά ότι από αυτά που λέει δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το 1/5! Δεν νομίζω ότι είσαι τόσο αφελής ώστε να μην το ξέρεις. Βλέπεις τι μπάχαλο είναι η νέα διοίκηση (κάτι ψέλλισες στο προηγούμενο άρθρο σου) και τι δυνατότητες έχει. Σχεδόν καμία. Κι επειδή τυγχάνει να γνωρίζω κάποια πράγματα καλύτερα στο Ζαμανέικο σε συμβουλεύω να κρατάς μικρό καλάθι. Μακάρι να γίνουν τα μισά από τα όσα λέει ο Υφαντής. Χρόνο θέλει να κερδίσει τώρα που όλοι έχουν πέσει πάνω του και του επισημαίνουν τα σοβαρά λάθη που πρόλαβε να κάνει σε λιγότερο από ενάμιση μήνα... Τα άλλα είναι για ηλιθίους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος14/10/14 9:04 μ.μ.

  Πολλά like στον 8.17 μ.μ. Χτύπησε φλέβα... Τα ίδια ακριβώς σκέφτηκα κι εγώ όταν διάβασα την ανάρτηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ αναγνώστη

  Όταν αναδημοσιεύω ξένα κείμενα, το κάνω γιατί τα θεωρώ σημαντικά κι όχι γιατί θέλω ν' αβαντάρω τον/την συντάκτη τους. Αν είχες δίκιο, τότε θα πρεπε να ΄χα πάρε δώσε με πάμπολλους σημαντικούς ανθρώπους. Αλλά φευ, συνήθως έχω να κάνω με φιλύποπτους σαν και σένα - και ενίοτε με χοντρομαλάκες ή και με πρωκτοσκόπους.

  Να μου επιτρέψεις επίσης να πιστεύω ότι δεν ψελλίζω. Αν με γνώριζες, θα ήξερες ότι μιλάω δυνατά και καθαρά κι ότι γνωρίζω καλά ελληνικά - αλλά χρησιμοποιώ και τα "γαλλικά" πότε πότε, όταν χρειάζεται.

  Κλείνοντας - κι επί της ουσίας του σχολίου σου - αν πιστεύεις ότι τα λεγόμενα του Υφαντή είναι παπαρολογία, τότε δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: είτε δεν έχεις υπόψη σου πώς είναι τα πραγματικά παπάρια, είτε όλα ολόγυρά σου είναι τέτοια και τα 'χεις συνηθίσει, με αποτέλεσμα να τα βλέπεις παντού! Καθώς δεν σε ξέρω, δεν γνωρίζω ποιο από τα δύο ισχύει.

  Σου προτείνω πάντως να χαλαρώσεις και να ξαναδιαβάσεις το κείμενο απ΄την αρχή χωρίς να σε ζορίζουν "τα πράγματα που γνωρίζεις για το Ζαμανέικο". Ίσως ν' ανακαλύψεις κάποια ενδιαφέροντα ράγματα. ΄στω και τόσα που να χωρούν στο μικρό καλάθι σου.

  Καληνύχτα
  Δ/Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/10/14 10:51 π.μ.

   Εάν θεωρείς σημαντικό το κείμενο της συνέντευξης του Υφατντή και δεν το έκανες για να ξεσκεπάσεις την παραρολογία του τότε συγνώμη αλλά κάτι δεν πάει καλά.Η κατάληξη και μόνο στην τελευταία ερώτηση μου θυμίζει την αλήστου μνήμης δήλωση της Αλέκας Παπαρήγας που είπε ότι: "Και να μας επιλέξει για κυβέρνηση ο λαός εάν δεν υπάρξει, ως γενική συνείδηση, η κουλτούρα της ανατροπής δεν θα μπορέσουμε αλλάξουμε τίποτα". Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια λέει και ο Υφαντής. Βέβαια το ότι ο κόσμος τους ψήφισε για να τα αλλάξουν δεν παίζει κανέναν ρόλο...Και φυσικά δεν θα αλλάξουν τίποτα γιατί οι δυνατότητες και ικανότητές τους είναι πολύ περιορσιμένς. Απλά αγοράζουν χρόνο Δ.τσα τώρα που είναι αρχίζουν να στριμώχνονται. Τι δεν καταλαβαίνεις; Εκτός κι αν προσωπικά σε ενθουσιάζει η θεωρία και όχι η ουσία. Εγώ μιλάω για την ουσία, όταν γράφω ότι όλα αυτά είναι παραρολογίες. Εδώ θα είμαστε και θα με θυμηθείς....

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ αναγνώστη,
   Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω την λογική (;) αλληλουχία των συλλογισμών σου. Και νομίζω ότι αν "κάτι δεν πάει καλά", αυτό δεν είναι η αντιληπτική μου ικανότητα.
   Παρ' όλα αυτά, λέω να (ξανα) μπω στον κόπο να σου θυμίσω ότι όλα τα καινούρια πράγματα πριν εφαρμοστούν από κάποιους, οι υπόλοιποι τα θεωρούσαν ανεφάρμοστα. Έτσι μου φαίνεται ότι κάνεις - μεταξύ άλλων - και συ.
   Γι αυτό σου (ξανα)λέω να χαλαρώσεις και να δεις πώς θα εξελιχθεί.
   Καλημέρα
   Δ/Σ

   Διαγραφή
 12. Ανώνυμος14/10/14 9:41 μ.μ.

  14/10/14 6:46 μ.μ. Τώρα εξηγείται γιατί εμφανίστηκαν 45 άτομα στη συνέλευση της Νέας Πνοής .Οι υπόλοιποι 155 θα πάνε στη συνέλευση της Συμμαχίας . Γεγονός είναι ότι η δύναμη της Συμμαχίας είναι περισσότερη όσο αφορά τους εκλεγμένους έχει τους 4 τοπικούς συμβούλους και 1 δημοτικό σύμβουλο. Άρα τι απομένει για το Λουκαταίικο??? 2 γλάστρες στο Δημοτικό Συμβούλιο . Για τον κ. Μπιτάκο δεν χρειάζεται να αναφερθώ ...πότε είναι εκεί ...πότε δεν είναι ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος14/10/14 10:35 μ.μ.

  Το Μπιτακέικο και Λουκατιστάν σε εγρήγορση μετά το κροσέ του Βορριά και παρά την προφανη αβάντα του edionysos και στους 2 συνεταίρους (για πόσο ακόμη;) της Νέας (πλην παλαιοτάτης) Πνοής.
  Η οριστική ρήξη είναι προ των πυλών και έρχεται γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Είναι φανερό ότι, θα στερήσει από τη Νέα Πνοή και δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους και μέλη της διοίκησης της.
  Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν ο αφελής Μπιτάκος και ο πιλάφας Λουκάτος, που πίστευαν για τα καλά ότι, αυτοί θάναι στον 2ο γύρο με τον Καλάφι.
  Κι επειδή ο Μπιτάκος δεν αντέχει τέτοιες κρίσεις και περίπλοκες καταστάσεις, είμαστε σίγουροι ότι σκέφτεται ξανά την παραίτηση. Αλλά το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού.
  Καληνύχτα Νέα Πνοή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος14/10/14 11:39 μ.μ.

   Και η συνέχεια γνωστή για τον Πιλαφά....θα αρχίσει πάλι να χτυπά κάτω από τη μέση Συλλόγους Γονέων και Αθλητικούς Ομίλους για να κρατηθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια στα διαπλεκόμενα!!!

   Διαγραφή
 14. Ανώνυμος14/10/14 11:13 μ.μ.

  Καταλαβαίνω την ψυχολογία του πρώην προέδρου του καθεστώτος Καλαφατέλη μετά την προσωπική του περιπέτεια. Αλλά γιατί έκλεισες και τον τοίχο σου στο facebook;
  Και τι θα γίνει με εκείνον τον διαχειριστικό έλεγχο που εκκρεμεί; Δεν θα τη γλυτώσετε εδώ τόσο εύκολα. Το μεγάλο αφεντικό σας μούγκα στο Κρυονέρι; Πάντως ήταν ο πρώτος διδάξας σε τέτοια κόλπα με το ωραίο φύλο, από κει κολλήσατε όλοι οι άλλοι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μερικά σχόλια επί σχολίων:

  1. Ακατανόητη φρενίτιδα έχει πιάσει τους αρθρογράφους - συγκοινωνούντα δοχεία της Βορεινής και Νέας Πνοής για το Δημοτικό Σπουδαστήριο. Σε σημείο που οι αναφορές τους περί "αντιπαλότητας" του δήμου με την τοπική αγορά (των φροντιστηριούχων) προκαλούν θυμηδία. Τα φροντιστήρια όχι μόνο δεν χάνουν απ΄αυτη τη πρωτοβουλία, αλλά αντιθέτως απελευθερώνουν κάποιες από τις οικονομικά "μη αποδοτικές" θέσεις στα τμήματά τους..

  2. Επιπλέον όμως εκθέτει τους ίδιους και κάποιες παλιότερες ενέργειές τους. Για παράδειγμα μας θυμίζουν πώς είχαν προσπαθήσει να παρέμβουν μονοπωλιακά στην τοπική αγορά - η έκφραση δική τους - και το καθεστώς Καλαφατέλη έκανε την πάπια.. Αλλά και πώς συνεχίζουν να παρεμβαίνουν με αθέμιτο ανταγωνισμό ενάντια σε επαγγελματίες που διαμαρτύρονται Επ' αυτών θα επανέλθω τις επόμενες ημέρες.

  3. Το Συμβούλιο Διοίκησης Συμμαχίας έβγαλε πρώτα μια Πολιτική Απόφαση και μετά κάνει μια Συνδιάσκεψη γιανα την συζητήσει ! Περίεργα πράγματα κύριε Πρόεδρε. Ούτε Λουκάτος να ήσασταν...

  4. Πάντως, η πρωτοβουλία της Συμμαχίας έχει φέρει μεγάλη ταραχή στα δυο συνεταιράκια της Νέας Πνοής: αν ο αριθμός όσων προσέλθουν την Κυριακή είναι πάνω από τους 46 που μάζεψαν αυτοί για τις εκλογές τους .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Και μία σημαντική είδηση από την πλευρά της διοίκησης.

  Κατά πλειοψηφία, η δημοτική ομάδα της δημοτικής αρχής αποφάσισε να δοθούν στις μικρότερες δημοτικές παρατάξεις οι δύο επιπλέον θέσεις στα ΔΣ των Σχολικών Επιτροπών.

  Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή ήταν και η αρχική εισήγηση, που κάποιος-α άλλαξε στην πορεία ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/10/14 10:42 π.μ.

   Ποιος άραγε; Μήπως ο δαχτυλιδοδότης; Ά ρε Ζαμάνη τι βαρίδια κουβαλάς... Έχεις ξεπεράσει ακόμη τους Παριζιάνους.

   Διαγραφή
 17. Ανώνυμος15/10/14 10:47 π.μ.

  Τελείως τυχαία όμως Δ/Σ, ως σήμερα επιλέγεις την "Οδό Διονύσου" για αναδημοσιεύσεις !!!
  Ε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας-υποβαθμίζεις την νοημοσύνη μας!
  Καταλαβαίνουμε τι παίζει-δεν χρειάζεται καν να κρίνουμε τα ...."κριθέντα" !

  Καλημέρα σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως, για τοπικά ζητήματα η Οδός Διονύσου είναι η κύρια - σχεδόν αποκλειστική - πηγή των αναδημοσιεύσεων που κάνω. Ο λόγος είναι προφανής: θεωρώ ότι είναι η μόνη τοπική εφημερίδα γνώμης. Κι όποιος έχει (όντως) νοημοσύνη, στις λοιπές φυλάδες αναζητεί μονο παραπολιτικά. Ούτε καν ρεπορτάζ, γιατί και σ' αυτό οι "εκδότες" τους - όντας απόντες - αναδημοσιεύουν στημένα δελτία τύπου των ενδιαφερομένων / προστατευομένων τους.
   καλημέρα και σε σένα.
   Δ/Σ

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος15/10/14 2:18 μ.μ.

   Εφημερίδα γνώμης η Οδός διονύσου; Ποιας γνώμης; Προφανώς εννοείς της εκδότριας τη γνώμη. Τέτοιο πλουραλισμό απόψεων σε μία εφημερίδα έχουμε να δούμε από το... 1971!!! Έλεος Δ.τσα... Μην υποτιμάς άλλο τη νοημοσύνη μας...

   Διαγραφή
  3. Και πάλι πιάνεσαι αδιάβαστος κι εμπαθής.

   Η ηλεκτρονική Οδός Διονύσου φιλοξενεί αρκετούς αρθρογράφους με διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, τα δε κείμενα που δημοσιεύει η ίδια στη στήλη "Η άποψή μας" είναι πάντα μεστά.

   Μπορεί βεβαίως να μη σου αρέσει το layout τηςεφημερίδας - γιατί δεν έχει πολλά χρωματα, "splash" και like. Ή να μην καταλαβαίνεις τα όσα γράφει - ίσως γιατί δεν έχει πολλές εικόνες όπως τα κόμικς. Δικαίωμά σου!
   Αλλά ένα θα σου πω: ο Μουστάκας έχει βγάλει μια super προσφορά και για ένα Master Mind δίνει κι ένα σετ κουβαδάκια δώρο - κι αυτή τη φορά όχι πλαστικά, αλλά ανοξείδωτα! Ίσα που προλαβαίνεις...

   Άντε γεια!
   Δ/Σ

   Διαγραφή
  4. Αμαντέους15/10/14 3:28 μ.μ.

   Απολαυστικό θέαμα να βλέπεις κάποιους φελλούς (του συναφιού) να σκάνε απ' τη ζήλια τους.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος15/10/14 9:06 μ.μ.

   Και οι κρίνοντες κρίνονται Δ.τσα. Επίτρεψε και σε κάποιους να μην φοράνε γυαλιά σαν τα δικά σου και βεβαίως να μην κατεβαίνουν στο επίπεδο να μιλούν για κουβαδάκια και άλλα τέτοια ανόητα, θεωρώντας μάλιστα ότι γράφουν το πιο έξυπνο πράγμα στον κόσμο... Θα μπορούσα κι εγώ να σου αραδιάζω προσφορές καταστημάτων που είναι αντίστοιχες ή και καλύτερες και ενδεχομένως και πιο κοντά στα... θέλω σου. Αν και είμαι βέβαιος ότι θα σου άρεσε, να κατέβω στο επίπεδο που εσύ καταλαβαίνεις, δεν θα το κάνω... Καληνύχτα.

   Διαγραφή

  6. Φυσικά και όλοι κρινόμαστε. Και συγκρινόμαστε επίσης - έστω και χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Σ' ευχαριστώ πάντως που τερματίζεις (επιτέλους) την μη-παραγωγική πλέον συζήτηση. Όσο για τα κουβαδάκια, μην το παίρνεις και κατάκαρδα, γιατί είναι το (γνωστό) trademark του καταστήματος.
   Καληνυχτώ και χαιρετώ
   Δ/Σ

   Διαγραφή
 18. Ανώνυμος15/10/14 2:05 μ.μ.

  Το επίπεδο κάποιων εκ των υποστηρικτών του παλιού καθεστώτος είναι αυτό, που γνωρίσαμε την εποχή της παντοδυναμίας του. Δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτ΄ άλλο από την παραδοσιακή και χρεοκοπημένη πολιτική άσκησης της εξουσίας.
  Και τώρα που τέλειωσε η μονοκρατορία της ενός ανδρός αρχής, που κράτησε ελέω πολιτών 16 ολόκληρα χρόνια, αποδείχθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός κυριολεκτικά.
  Πασχίζουν να καταλάβουν το νέο σκηνικό αλλά ντιπ στουρνάρια, που έλεγε η γιαγιά μου. Υπερασπίζονται π.χ. τις φυλλάδες, αυτοί οι ίδιοι που τις τάϊζαν αφειδώς από τον δημοτικό κορβανά. Κι εκπλήσσονται όταν τους μιλάς για την Οδό Διονύσου, νομίζοντας ότι είναι κάποιο εξωτικό είδος. Που ζει χωρίς καταχωρήσεις πληρωμένες από τον δήμο.
  Μιλούν πάντα για την διαδικασία, ποτέ για την ουσία την οποία βέβαια, όπως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αγνοούν γιατί αλλιώς έμαθαν να διοικούν: με την παράγκα, ρουσφέτια και αδιαφάνεια. Τα σημερινά γιαυτούς είναι άγνωστα και ακατάληπτα.
  Τίποτα δεν κατάλαβαν όμως από τις εκλογές; Αρνούνται πεισματικά να πάρουν το μήνυμα; Έχουν 5 χρόνια μπροστά τους ν΄ αλλάξουν, αλλιώς έχουν εξασφαλίσει δικαιωματικά μια θέση στα αζήτητα- εκεί στην άκρη της πόλης.
  Στο μεταξύ η ζωή στην πόλη προχωράει και τους προσπερνάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος15/10/14 2:11 μ.μ.

  Αυτός ο ισόβιος πρόεδρος της Συμμαχίας δεν δείχνει να επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Χώρια που το φυσάει και δεν κρυώνει από την "μεγαλοφυή" επιλογή του να επιλέξει τον Μπιτάκο ως υποψήφιο δήμαρχο.
  Πίστευε ειλικρινά ότι, για μια ακόμη φορά θα κουμαντάρει τις εξελίξεις κατά το δοκούν; Τάκανε μαντάρα, όπως το 2010 και το 2013. Κι επιβεβαίωσε πανηγυρικά την πολιτική του ανικανότητα.
  Τι φταίει τώρα εκείνος ο Μπιτάκος, που τον πήρε άλλη μια φορά στο λαιμό του και τον έβγαλε οριστικά από το παιχνίδι προς όφελος του πιλάφα Λουκάτου;
  Και εις ανώτερα ..... πρόεδρε. Πάντα τέτοια. Τα στερνά, τιμούν τα πρώτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος15/10/14 2:20 μ.μ.

  Με εισαγγελική παραγγελία έχει διαταχθεί από τον Επίτροπο έλεγχος για την οικονομική κατάσταση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Διονύσου, όπως και όλων των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα.
  (σημερινό ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνεδρίαση του ΘΕΣΠΙ).

  Δικαίωση όσων υποστηρίζαμε ότι, ο διαχιεριστικός έλεγχος είναι αναγκαίος. Γιαυτό και σκούζουν οι φυλλάδες, που κόπηκαν οι πληρωμένες καταχωρήσεις (τ΄ ακούνε οι Νικολάκηδες;)....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/10/14 8:35 μ.μ.

   δεν ξερω ποιους λες αλλα ο ενας εχει εξαφανιστει,εχει σβησει το προφιλ στο fb και το δικο του και της μαμας του και της γυναικας του και δεν κυκλοφορει και το καινουργιο του αυτοκινητο...μονο η γιαγια καθεται ολη μερα στο fb και περιμενει εντρομη να δει τι θα βγει στο φως..

   Διαγραφή
 21. Ανώνυμος15/10/14 2:25 μ.μ.

  Το Λουκατιστάν, ενόψει των δραματικών εξελίξεων στη Νέα Πνοή, πιάνει στασίδι για το αύριο. 2 σημαίνοντα στελέχη του παρίστανται σε συνεδριάσεις οργάνων του δήμου ή άλλες δράσεις- προχθές η Αυγέρη στο Σπουδαστήριο (εκτός κι αν θέλει να φρεσκάρει ..... τις γνώσεις της), χθες στον ΘΕΣΠΙ η Λουκάτου (παρότι παρίστατο εκπρόσωπος της παράταξης της).
  Ε, ρε γλέντια. Δεν θα πλήξουμε με δαύτους την 5ετία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/10/14 4:05 μ.μ.

   Σε λίγο θα πηγαίνει ο ίδιος παντού για να επιβάλει την τάξη.
   Το αυταρχικό καθεστώς ,που έχει στο μυαλό του ,προσπαθεί να το εφαρμόσει πάση θυσία.
   Τα δημοσιεύματα τα παρακολουθεί όλα και βράζει αλλά εφαρμόζει την πάγια τακτική του « δεν αντιδράω μέχρι να κουραστούν , να σταματήσουν και να ξεχαστούν όλα»

   Αυτή τη φορά όμως δεν θα το πετύχει.

   Διαγραφή
 22. Ανώνυμος15/10/14 6:13 μ.μ.

  Όλοι αυτοί που πίστεψαν ότι κάτι είναι ενώ στην ουσία δεν είναι τίποτα είναι καιρός να ξεκουμπίζονται. Αρκετά κούρασαν και πήραν πολύ από τον χρόνο μας. Κάτι αργόσχολοι τύποι, κάτι σαν τους Βοριάδες, τους Λουκάτους και τους Σταθόπουλους ας αδειάζουν τη γωνιά. Νησάφι πιά. Αδικαιολόγητα ταλαιπωρούν και ταλαιπωρούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος15/10/14 7:51 μ.μ.

  Ο Πιλάφας φαντασιώνεται ότι, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στο Διόνυσο. Όταν προσγειωθεί απότομα στην πραγματικότητα, θέλω να είμαι σε μια άκρη να βλέπω τον πάταγο από το ξεφούσκωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος15/10/14 9:03 μ.μ.

  ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ...

  ετσι ελεγαν καποιοι που επερναν εξωφρενικους μισθους και χρηματα απο απευθειας αναθεσεις και υπογραφες συμβασεων και εβλεπαν τα εθελοντακια να τρεχουν κατω απο τον ηλιο και αν δεν εκαναν καλα την δουλεια τους τους φωναζαν.....
  δανειζομαι ολο αυτο και ερχομαι να το βαλω στην νεα πραγματικοτητα του δημου διονυσου....
  τουλαχιστον ο ακατανομαστος ειχε προσλαβει εξωτερικους συνεργατες με πολλα η λιγα εμεις μενουμε στο οτι ειχε γινει προσληψη η εστω υπογραφη συμβασης με εξωτερικους συνεργατες...
  και εσεις του ζαμανη προσκαλειτε εθελοντες να τους χωρισετε σε υπο ομαδες και μετα να παραγουν εργο...μα εσας σας εξελεξε ο λαος του δημου διονυσου να το κανετε αυτο κσι εσεις ζητατε εθελοντες???μα πως ζητατε αμεση επαφη με τον πολιτη οταν γι αυτο υπαρχουν οι κοινοτητες οπου απευθηνετε ο πολιτης και απο εκει περνει το δρομο του καθε αιτημα-παρατηρηση???
  δεν θελω να ερθω σε αντιπαραθεση με την διονυσοσκουφιτσα αλλα πρεπει να στηριξουμε και τους ανθρωπους που εχουν να δωσουν αλλα και να παρουν για να ζησουν...θα μπορουσαν καλιστα απο την πρωτη συνεδριαση στο θεσπι να πουν τα λεφτα ειναι αυτα,λειπουν αυτα και εχουμε αυτα......δηλαδη οι εθελοντες τι αλλο θα μπορεσουν να κανουν....ετρεξαν σκηνοθετες που πληρωνονται ακριβα για αυτο που κανω εδω στο δημο μας που ουτε καν ειναι σκηνοθετες απλα ανεβαζουν ενα ερασιτεχνικο θιασο στο διονυσο και ακουσον ακουσον τα σκηνικα τους περυσι κοστισαν 4900,μονο για τα διονυσια(τα σχολια δικα σας και διονυσοσκουφιτσα δεν γραφω ασυναρτησιες μην βιαστεις να σχολιασεις αρνητικα)
  δηλαδη μαζευτικαν ολοι οι αυλικοι και οι κολακες να καλοσωρισουν την νεα προεδρο(καλη επιτυχια ευχομαι στην νεα προεδρο)
  δηλαδη πειτε μου οι εθελοντες τι παραπανω θα κανουν?
  τοτε γιατι μπηκαν αυτοι στις θεσεις κλειδια και ζητουν και εθελοντες?
  οι εθελοντες μηπως θα ειναι τα νεα προβατα?
  ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟς(ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ)ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΙ ΛΑΔΙ......(ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΛΑΔΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟ ΑΓΝΟ ΠΑΡΘΕΝΟ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΚΑΛΑΠΟΤΙΚΑΡΥΣΤΙΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦ....)
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε-η, η αντιπαράθεση απόψεων δεν δημιουργεί προβλήματα - οι εμμονές δημιουργούν - ούτε έχω πρόβλημα με όσα γράφεις. Το μόνο που θέλω είναι να διευκρινίσεις δύο πράγματα:
   1) αν κλήθηκαν εθελοντές ΚΑΙ από τον Θέσπι (εκτός από εκείνους που προσκλήθηκαν για το Επιχειρησιακό)
   2) αν εννοείς ότι η αγορά ακριβών σκηνικών ήταν έμμεσος τρόπος αμοιβής σκηνοθετών.
   Δ/Σ

   Διαγραφή
 25. Ανώνυμος15/10/14 9:17 μ.μ.

  ΚΟΥΙΖ:ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ... ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.Ο ΕΥΡΩΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ,ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/10/14 10:11 μ.μ.

   ζηλεύεις ρε μπεκρούλιακα, επειδή εσύ δεν έγινες, καραγκιόζη

   Διαγραφή
 26. Ανώνυμος15/10/14 9:44 μ.μ.

  Διαβάζουμε τις κατευθείαν επιθέσεις του Πιλάφα στη ΒΟΔΕΙΝΗ κατά του δημοτικού σπουδαστηρίου με απίθανες λεκτικές ακροβασίες.
  Δηλαδή, κακώς ο δήμος Αγίου Στεφάνου έφτιαξε τα δημοτικά Πολυϊατρεία (γιατί υποτίθεται ότι έκοβαν πελατεία από τους ιδιώτες γιατρούς;), κακώς έφτιαξε το δημοτικό Γυμναστήριο (γιατί υποτίθεται έκοβε πελατεία από τα ιδιωτικά γυμναστήρια της περιοχής;).

  Καλά αυτός είναι Πιλάφας, ο Μπιτάκος που τον έχει αναγορεύσει σε υπ΄ αριθμ. 2 της παράταξης του, τι λέει για όλες αυτές τις αστειότητες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αμαντέους16/10/14 8:21 π.μ.

   Μπιτάκος; Ποιος Μπιτάκος; Ο Παναγιωτάκης;
   Δυστυχώς επαλήθευσε πολύ γρήγορα αυτη την όχι και τόσο τιμητική προσφώνηση.
   Ο Μπιτάκος είναι έρμαιο ανάμεσα στη σύγκρουση Βορριά - Λουκάτου. Και όσο μένει θεατής, τόσο χάνει υποστηρικτές και τους προσωπικούς πολιτικούς του συμμάχους μέσα στη Νέα Πνοή.
   Η Νέα Πνοή σύντομα θα γίνει το όχημα του πιο σκοταδιστικού τμήματος της τοπικής πολιτικής σκηνής.
   Όταν η ομάδα Λουκάτου επικρατήσει, η σύμπλευση με την Ενωτική Πρωτοβουλία θα γίνει πράξη, από δω ως τις επόμενες εκλογές. Και όσοι είχαν πιστέψει στο καινούριο θα οδηγηθούν σε απόσυρση.
   Καληνύχτα κύριε Παναγιώτη

   Διαγραφή
 27. Ανώνυμος15/10/14 10:24 μ.μ.

  Γράφει ο 6:13 σήμερα:
  Κάτι αργόσχολοι τύποι, κάτι σαν τους Βοριάδες, τους Λουκάτους και τους Σταθόπουλους ας αδειάζουν τη γωνιά.

  Καλά τόσο απληροφόρητος είσαι ή ζεις σε άλλο πλανήτη και άλλη εποχή;
  Έχω αποχωρήσει από το δημοτικό σκηνικό του Διονύσου και δεν κατέχω από 1/1/2011 καμιά, μα καμιά θέση ευθύνης.
  Σαν ελεύθερος πολίτης σχολίαζα και θα εξακολουθήσω να σχολιάζω απροκατάληπτα ό,τι κρίνω αναγκαίο και όποτε το κρίνω, όσο κι αν πονάει αυτό κάποιους γνωστούς και μη εξαιρετέους. Ζούμε σε δημοκρατία.

  Ευχαριστώ τη ΔιονυσοΣκουφίτσα για την φιλοξενία
  Παναγιώτης Μ. Σταθόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος15/10/14 11:16 μ.μ.

  Γιατί υπάρχει Μπιτάκος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος16/10/14 7:21 π.μ.

  Αληθεύει ότι η Αρχοντούλη εξέπεσε απο νομαρχιακός σύμβουλος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος16/10/14 8:13 π.μ.

  7:21, είσαι τόσο άσχετος που δεν ξέρεις ούτε το όνομα της, ούτε τι θέση ευθύνης είχε......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. To e-dionysos έσπευσε να με διαψεύσει εμπράκτως για τα όσα είπα περί ανυπαρξίας (πραγματικών) ρεπορτάζ από τα άλλα έντυπα πλην της Οδού Διονύσου. Κι ομολογώ ότι χτες τα κατάφερε μια χαρά με τις αναρτήσεις του για το Δημοτικο Σπουδαστήριο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

  Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαψεύδομαι σε τέτοια ζητήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανώνυμος16/10/14 9:17 π.μ.

  Τα δελτία τύπου της Νέας Πνοής επί παντός επιστητού (για να δείξει τάχα ότι υπάρχει και παράγει έργο) τα εγκρίνει και τα μονογράφει ο Πιλάφας ή τα εκδίδει μόνος του ο Μπιτάκος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος16/10/14 9:21 π.μ.

  Με την συνδιάσκεψη που δρομολόγησε ο Ισόβιος της Συμμαχίας, είναι φανερό ότι οδηγούμαστε σε διαφοροποίηση της σε όλα τα επίπεδα από τη Νέα Πνοή. Αλλιώς, τι νόημα έχει η εισήγηση για τα θέματα του δήμου από τον δημοτικό σύμβουλο της Νέας Πνοής (;) κ. Φωτάκη; Ή η σύσταση συντονιστικού οργάνου των τοπικών και δημοτικών συμβούλων;
  Τελικά, που θα ανήκουν αυτή και ποιον θα εκπροσωπούν κάθε φορά;
  Μύλος και στη μέση άβουλος και μοιραίος ο Μπιτάκος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος16/10/14 9:44 π.μ.

  Είδα την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ με σκοπό την κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος κατατέθηκαν 60 αιτήσεις και χθες πραγματοποιήθηκε η 1η συγκέντρωση αυτών των Εμπειρογνωμόνων. Από το δελτίο τύπου πουθενα δεν διαφαινόταν ότι η πρόσκληση για την συγκέντρωση αφορά και στους Δημότες- μη εμπειρογνώμονες άρα να θεωρήσω ότι η Κυρία Κωνστα και ο Κύριος Μπαμπανίκας είναι στο team των εμπειρογνωμόνων????? Επίσης παρατήρησα (βίντεο και άρθρο) ότι ενώ ήταν παρόντες οι κκ Ραικος Λυρουδιας Στασινοπούλου έλλειπαν οι Εντεταλμένοι στον Κ. Υφαντή ενώ την εισήγηση έκανε η κ Χόνδρου κι εδώ θα σημειώσω επίσης και το γεγονός των αποχωρήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ ¨Αυτή την διαδικασία εμπιστεύομαι????? (υποβάλλω το σχόλιο με κίνδυνο να κοπεί αλλά φτάνει πια η πολιτική της κλειδαρότρυπας επι της ουσίας πλέον της διαδικασίας )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος16/10/14 10:28 π.μ.

   Κρίμα που όπως φαίνεται δεν ήρθατε στη χθεσινή συνάντηση, γιατί:

   α) θα βλέπατε ότι δεν συνέβησαν αποχωρήσεις παρά μόνο του δημοσιογράφου του edionysos. Αντιθέτως, προσήλθαν και 4 νέοι δημότες που δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρχικά.

   β) θα ακούγατε τον κ.Υφαντή να διευκρινίζει ότι όλοι όσοι υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αξιοποιηθούν ανάλογα με την ειδική γνώση ή την ειδική εμπειρία που έχουν και μπορούν να προσφέρουν

   γ) θα βλέπατε ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν οι ίδιοι το ειδικό πεδίο που θέλουν να εργαστούν και μάλιστα προστέθηκε και μια ακόμα κατηγορία μετά από τη συζήτηση που έγινε

   δ) θα καταλαβαίνατε ότι υπάρχει μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο που παραμένει ανεκμετάλλευτο και με δυναμικό που θέλει να εκφραστεί και φτάνει να διοχετευθεί κατάλληλα η δημιουργικότητα και οι ιδέες του

   και τέλος

   ε) θα καταλαβαίνατε η κοινωνική πολυπλοκότητα δεν μπορεί να χωρέσει σε κουτάκια που άλλοι (λίγοι) αποφασίζουν.

   Καταλαβαίνω ότι τέτοια μέθοδος ξενίζει πολλούς, που επιζητούν "ξεκάθαρα πράγματα". Αλλά αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι ότι η παλιά μέθοδος έχει ξεκάθαρα αποτύχει.

   Θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε δημοσίως το θέμα, μια που ανήκει στη σφαίρα της δικής μου εμπειρογνωμοσύνης.

   Στέφανος Μιχιώτης

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος16/10/14 2:11 μ.μ.

   Καλά αυτός ο Μιχιώτης τι ζόρι τραβάει και βγαίνει και τα γράφει όλα αυτά; Μήπως προαλείφετε για καμιά θεσούλα; Δεν έδειξε τέτοια σπουδή και όταν οργάνωνε η διοίκηση Καλαφατέλη ευρωπαϊκή εβδομάδα τοπικής δημοκρατίας. Τότε βέβαια έτυχε ευρωπαϊκής αναγνώρισης το εγχείρημα και δεν περίμενε τα εύσημα του Μιχιώτη. Αλλά ξέχασα... Τότε ο Μιχιώτης ήταν με τον ...διάβολο και δεν μπορούσε να αναγνωρίσει οτιδήποτε θετικό γινόταν. Κρίμα για τον εν λόγω κύριο.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος16/10/14 4:54 μ.μ.

   Αγαπητέ κύριε, τα ερώτημά σας είναι χαρακτηριστικό ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης. Για να σας γλυτώσω από την αγωνία, σας πληροφορώ πως όχι. Όσο για το περσινό event, τα εύσημα και την κριτική τα έδωσα εκεί που θα έπιαναν τόπο, δηλαδή στους διοργανωτές. Κι αφού ήμουν με τον διάβολο, δείξτε σας παρακαλώ λίγη sympathy for the devil, ΟΚ?
   ΣΜ

   Διαγραφή
 35. Μπαμπανικας Δημήτρης16/10/14 12:43 μ.μ.

  Αγαπητέ ανώνυμε 9.44 16/10/2014 εμένα δεν με κάλεσε κανεις σαν "εμπειρογνώμονα" απλά εγω δήλωσα εάν ειναι χρήσιμο να βοηθήσω και εγω με την εμπειρία μου σε αυτό το εγχείρημα αν πρόκειται να βγει κατι καλό για τον ΔΙΟΝΥΣΟ .!! Λυπάμαι που κρυβεσαι πίσω απο την ανωνυμία σου και σχολιάζεις κάποιους δημότες που ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ προσφέρονται να βοηθήσουν την πόλη μας. Μήπως πρέπει να βγάλεις την "κουκούλα" και να μην χαρακτηριζεσαι "τσάμπα μάγκας";;;;
  Μπαμπανικας Δημήτρης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος16/10/14 12:58 μ.μ.

  Κρίμα βρε πρόεδρε μ΄ εκείνο το αγέρωχο ύφος, που ήθελες να φέρεις πολιτισμό στον Διόνυσο αλλά δεν ήξερες να φυλάξεις τα νώτα σου.....
  Και ώρα τι κάνουμε, που έρχεται ο διαχειριστικός έλεγχος που διέταξε ο Επίτροπος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος16/10/14 2:47 μ.μ.

  Αγαπητέ κύριε Μιχιώτη δεν αμφισβητώ την δική σας σφαίρα εμπειρογνωμοσύνης ούτε το γνωστικό σας επίπεδο και παρακολουθώντας τις παρεμβάσεις σας είμαι σίγουρος και για την ευαισθησίας σας σε θέματα διαχείρισης του Δήμου και για τον ορθολογισμό σας γι αυτό και δεν αναφέρθηκα σ'εσάς.... δεύτερον για να απάντήσω στο πολλαπλά επαναλαμβανόμενο ερώτημα σας ,θεώρησα ότι τα δελτία τύπου τόσο η πρόσκληση ενδιαφέροντος όσο και η συγκέντρωση -γνωριμία αφορούσαν σε εμπειρογνώμονες δηλαδή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ άρα εκ των πραγμάτων δεν πληρώ τις προυποθέσεις διότι το γνωστικό μου αντικείμενο είναι διαφορετικό από τις θεματικές ενότητες που όρισε ο Αντιδήμαρχος γι αυτό (δικαίως) απόρησα για συγκεκριμένες παρουσίες , το καινούργιο δεν με ξενίζει το επικροτώ και γνωρίζω την δυσκολία υλοποίησης νέων πρακτικών αλλά απαλλαγμένα από κάθε επικοινωνιακό τρύκ κι ένα τελευταίο ,σίγουρα υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο προς αξιοποίηση , σίγουρα η κοινωνική πολυπλοκότητα δεν μπαίνει σε κουτάκια γι αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ποιούς καί πότε απευθυνόμαστε. Οταν όμως καλείς Ειδικούς, Ειδικοί έρχονται όταν καλείς Δημότες ,Δημότες με την κοινωνική και πνευματική τους πολυπλοκότητα έρχονται .Και οι δυο ομάδες χρήσιμες και απαραίτητες. Η εφαρμογή νέας νοοτροπίας είναι ένα παιχνίδι με κανόνες και η επιτυχία εξαρτάται από τον σεβασμό σ'αυτούς τους κανόνες, δεν έχει καμιά σχέση με το "είδα φως και μπήκα "

  ΑΝΩΝΥΜΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος16/10/14 3:30 μ.μ.

  Ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση χώρου και χρόνου και σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου - απάντηση στον κ Μιχιώτη ξαναδιαβάζοντας το κείμενο του, μου δίνει την εντύπωση όχι μιας συγκέντρωσης Εμπειρογνωμώνων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά ενός Forum πολιτών ανταλλαγής απόψεων , διαπίστωσης προβλημάτων , προσθαφαίρεση ενοτήτων (δεν είχαν καταλήξει στις ενότητες?) υποβολή νέων εθελοντών κτλπ εκτός κι αν τα δελτία τύπου είναι ανακόλουθα της μετέπειτα διαδικασίας

  ΑΝΩΝΥΜΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος16/10/14 4:44 μ.μ.

   Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς λόγω της γνώσης και της εμπειρίας μου είναι που συμφωνώ με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, που εσείς, αλλά και άλλοι, την χαρακτηρίζετε forum, υπονοώντας μια χαλαρή ανταλλαγή απόψεων χωρίς αποτέλεσμα. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί απλώς δείχνουν την ύπαρξη δυσκολίας ή αδυναμίας χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, όπως είναι οι σοβαρές διαφωνίες λόγω αρχών, οι προσωπικές συγκρούσεις κλπ.

   Άλλαξα οπτική ακριβώς λόγω των αδιεξόδων που έβρισκα χρησιμοποιώντας (κι εγώ και πολλοί άλλοι) τις συνηθισμένες (mainstream) μεθόδους και σας πληροφορώ ότι έως τότε είχα παρόμοιες με σας επιφυλάξεις. Όσο η οπτική μας είναι προσκολλημένη σε κάτι, δυσκολεύεται να «δει» το νέο.

   Γι αυτό και, σε αντίθεση με σας, είδα πολύ θετικά την προσθήκη μιας έξτρα ενότητας και μάλιστα κατόπιν πρότασης κάποιων συμμετεχόντων. Γιατί έγινε φανερό ότι υπάρχει εκεί δυναμικό, που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη καλύτερη προσαρμογή της γενικής μεθοδολογίας. Οι κατηγορίες που είχαν προβλεφθεί ήταν ενδεικτικές, αλλά όχι εξαντλητικές των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων. Δεν τίθεται ζήτημα να αποδείξει κανείς ότι ξέρει τα πάντα και μάλιστα εξ αρχής, γιατί απλούστατα κάτι τέτοιο είναι ανόητο, στερείται δηλαδή νοήματος.

   Όσο για την ‘μέτρηση’ της εμπειρογνωμοσύνης του καθενός, πιστεύω να συμφωνήσετε μαζί μου πως αυτή δεν γίνεται με την συμπλήρωση μιας φόρμας προσωπικών δεδομένων. Ούτε όμως είναι πρακτικά ωφέλιμη, αν το πρόσωπο που την διαθέτει δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλους ή δεν διαθέτει ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες. Μάλιστα, η εμπειρογνωμοσύνη (ιδίως η καταπιεσμένη) αποτελεί συχνότατα εμπόδιο συναντίληψης και συνεργασίας και άρα τελικού αποτελέσματος.

   Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι εμπειρογνώμονες ωφελούνται πολύ στην εργασία τους αν γνωρίζουν κάποιες ‘μικρές λεπτομέρειες’, που μόνο κάποιοι μη-ειδικοί μπορούν να τους πουν. Οι οποίοι όμως έχουν βαθιά γνώση της (άρρητης) πραγματικότητας. Γι αυτό και είναι πολύ θετικό ότι ο κατάλογος παραμένει ανοικτός.

   Στέφανος Μιχιώτης

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος16/10/14 4:46 μ.μ.

   Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη που καταγράφηκε χτες για περισσότερη "σαφήνεια" προφανώς θα ληφθεί υπόψη περαιτέρω.
   ΣΜ

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος16/10/14 5:00 μ.μ.

   ΖΑΜΑΝΗ τελειωνε με τις σχολικες επιτροπες. Μην μας υποβαλλεις αλλο στο μαρτυριο των αναρτησεων της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΗΛΑ και της παρεας της.ΕΛΕΟΣ!

   Διαγραφή
 39. Ανώνυμος16/10/14 3:59 μ.μ.

  Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει....και οι ακόλουθοι τρέχουν μπας και γλείψουν καμμιά σταγόνα από πίσω........Γελάει ο κόσμος με τα δελτία τύπου του Καλάφα, ο οποίος έχει μείνει μόνος σαν την καλαμιά στο κάμπο και γυρνάει γύρω γύρω μπας και βρεί κανένα ρουφιάνο να τάξει για να μαθαίνει πληροφορίες.

  Έχουμε και λέμε ο γνωστός εφημεριδοπόλης και η παρέα του δημιουργούν ξαφνικά (;) θέμα αποχέτευσης επικαλούμενοι συνομιλία παραμύθι με το δήμαρχο...στη συνέχεια παραλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εφημεριδοπόλης αντιγραφέας των status των FBookers και απευθείνετε στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. για απαντήσεις, ο οποίος τον παίζει για πλάκα στο FB και δεν παίρνει και χαμπάρι!!! Εν πάση περιπτώση θέλω να πω ότι χωρίς επίσημη τοποθέτηση του Δήμου κλπ απαντούν μόνοι τους για τις εντυπώσεις σε δημοσιεύματα του δρόμου και όταν μιλήσει ο επίσημος Δήμος θα γελάει ο κόσμος με όλους τους.

  Καλύτερα πάντως θα ήταν το καθεστώς Καλάφη και οι παρατρεχάμενοι να απαντήσουν για τα εργοστάσια της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούν α' ύλη το νερό και πλήρωναν μέχρι τώρα 30-40€ νερό όταν στα σπίτια μας πληρώνουμε από 200€ και πάνω, να απαντήσει για τα πλεονάσματα του 2012 που τελικά δεν υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θα βγούν όσονούπω στο απολογιστικό του Δήμου, όλα τα άλλα είναι για να συντήρηση της παράγκας. Αλήθεια στο πολιτιστικό Κρυονερίου που εισπράτουν 50€ ανά μαθητή μουσικής και δίνουν 30€ στους καθηγητές τα υπόλοιπα 20€ που καταγράφονται? σε ποιον τις τσέπες? εκδίδουν απόδειξη? πόσο καιρό γίνετε αυτό το πανυγηράκι? κύριοι, ας το δεί η κυρία Στασινοπούλου πρόεδρος του ΘΕΣΠΙΣ, μιας και ο απερχόμενος πρόεδρος έχει άλλα θέμετα να λύσει τώρα πιά (που μυαλό για τέτοια τώρα ο άνθρωπος)!!!....θέλετε και άλλα?

  Παρακάτω, εσύ που αναφέρεσε στο κύριο Υφαντή και τον κύριο Λυρούδια (τα πτυχία και των δύο και η καριέρα τους εάν τα απλώσεις δεν φτάνει το οδικό δίκτυο του Δήμου!!!), να είσαι ευτυχής που ο Δήμος έχει και αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολυτέλεια, οι αντίστοιχοι θυμίζω ήταν ο κύριος Σακελλαρίου και ο κύριος Παππάς!!! θέλετε και άλλους? Χασάπης, Ρευματοκλέφτης κλπ, έλεος ρεεεεεεεεεε που πάτε, ααααα ξεχνάω και τον άλλον στην Άνοιξη ο οποίος παρακαλούσε να τον ψηφίσουν επειδή είχε ανάγκη λέει τα 1000€ που θα έπαιρνε γιατί του είχε τάξει το καθεστώς αντιδημαρχία, μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα, αυτοί είσαστε και πάρτε το χαμπάρι ότι ο κόσμος τα κατάλαβε και φάγατε την παπαρδέλα ευτυχώς....

  Αλήθεια κάτσε να δούμε τι πάρτυ γίνοταν με τα καύσιμα, σε λίγες μέρες που θα υπάρχει εικόνα ανά μήνα, εκεί να δείς γέλιο, πωπωππω τι έχει να γίνει.

  Καλά ο Μπιτάκος βγάζει ανακοινώσεις περί απ'ευθείας αναθέσεων!!! ωραία αντιπολίτευση παιδιά, συνεχίστε με τις συμβουλές Λουκάτου και θα πάτε καλά, ήδη ο Βοριάς ετοιμάζετε, σας πήρε χαμπάρι ο γέροντας....τα ίδια κάνατε με το δημοτικό σπουδαστήριο και γελάει ο κόσμος....Καλά ρε Παναγιώτη εργολαβία 1000€ έβγαλε ο δήμαρχος να μαζέψει προσφορές και να τα δώσει στο μειοδότη, τί ήθελες να κάνει να βγάλει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό να γελάνε και οι πέτρες?? αν είναι δυνατόν....

  Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε...
  Ο Δήμιος του Διονύσ(ι)ου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Μπαμπανικας Δημήτρης.16/10/14 6:45 μ.μ.

  Επανερχόμενου στο σχόλιου του φίλου ανωνυμου 9.44 περί "πραγματογνωμόνων" του παραθέτω την ετυμολογία απο την εγκυκλοπαίδεια.!!
  Ετυμολογία
  εμπειρογνώμων < έμπειρος + -γνώμων (< γνώμη)· η λέξη συναντάται από το 1883
  Ουσιαστικό
  εμπειρογνώμων αρσενικό ή θηλυκό και εμπειρογνώμονας

  ο ειδικός σε έναν τομέα· που έχει εμπειρία και βαθιά γνώση και καλείται να γνωμοδοτήσει σε θέματα της ειδικότητάς του
  Συνώνυμα
  ειδικός
  πραγματογνώμων .!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος16/10/14 7:04 μ.μ.

  Τι έπιασε ορισμένους τυφλοπόντικες και τα βάζουν με κάποιους εθελοντές (π.χ. Δημ. Μπαμπανίκας και Αναστ. Κώνστα), που ζήτησαν να βοηθήσουν στην επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος; Τόσο μύωπες και άσχετοι είναι τελικά και δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους;
  Εδώ θα αναφερθώ μόνο στον Δημήτρη Μπαμπανίκα, που γνωρίζω προσωπικά και συνεργάστηκα μαζί του την 4ετία 2007-2010 στον Δήμο Αγίου Στεφάνου. Πρόκειται για έναν ενεργό πολίτη, που πονάει τον τόπο του πραγματικά και έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής όσο υπηρετούσε στον Δήμο.
  Βρείτε, λοιπόν, κανένα άλλο παιχνιδάκι να περνάτε την ώρα σας και αφήστε ήσυχους όσους θέλουνμ όπως ο Δημήτρης, να προσφέρουν αφιλοκερδώς στον τόπο τους.

  Παναγιώτης Μ. Σταθόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος17/10/14 11:03 π.μ.

   Κύριε Σταθόπουλε θα ήθελα να σας επιστρέψω την φράση περι "τυφλοπόντικα " άλλά δεν μου το επιτρέπει ούτε η παιδεία μου ούτε η ηθική μου. Η δεν καταλάβατε τι λέω ή δεν θέλετε να καταλάβετε. Ο προβληματισμός μου δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα ( των οποίων η προσφορά είναι αναγνωρίσιμη ) θα μπορούσε να είναι κάποιοι άλλοι,αλλά με την διαδικάσία την οποία θεώρησα ότι απευθύνεται σε Ανθρώπους με ειδικές γνώσεις κι όχι σε απλούς δημότες στα πλαίσια του εθελοντισμού Τώρα τα φτηνά λογοπαίγνια με την βοήθεια του Μπαμπινιώτη νομίζω ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας

   ΑΝΩΝΥΜΩΣ

   Διαγραφή
 42. Ανώνυμος16/10/14 11:53 μ.μ.

  Παιδιά πέστε ότι θέλετε για όλους τους άχρηστους. Ακόμα και για τον πιο άχρηστο τον Βορριά. Με τέτοιες μακακίες περνάει και η ώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ανώνυμος17/10/14 3:56 μ.μ.

  Δε μου λέτε κ. Στασινοπούλου σκοπεύετε να κρατήσετε πολύ ακόμα την κ. Αναστασοπούλου στο Πολιτιστικό του Κρυονερίου; Τι θα γίνει πια με αυτά τα ανεξόφλητα γραμμάτια; Δε θα πρέπει να αλλάξει κι εκεί η φρουρά όπως και στα άλλα; Ή, μήπως, είναι για παραμονή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμος17/10/14 4:37 μ.μ.

  Πάλι εθελοντές ζητάει ο Ζαμάνης. Πάλι στο τζάμπα ρε Σάκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ανώνυμος17/10/14 5:05 μ.μ.

  Νέες απαλλαγές στα δημοτικά τέλη στον Δήμο Πετρούπολη
  Στη διατήρηση των ήδη χαμηλών δημοτικών τελών αλλά και σε νέες απαλλαγές και μειώσεις σε δημότες κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πετρούπολης, ύστερα από πρόταση της Δημοτικής Αρχής.


  http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82

  Με τον δικό μας Δήμο τι θα γίνει;
  Καλή κάθε προσπάθεια διαβούλευσης και εθελοντικής προσφοράς αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη για αντίστοιχες αποφάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/10/14 8:26 π.μ.

   ΔΗΜΑΡΧΕ, ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ?
   ΠΟΣΟΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ??
   ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ???

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος18/10/14 10:09 μ.μ.

   μπες βρε βλάκα στη διάυγεια του Δήμου να δείς, είσαι και εκλεγμένος τρομάρα σου!!!

   Διαγραφή
 46. Ανώνυμος18/10/14 10:43 π.μ.

  Νέα υπηρεσία για τον πολίτη καθιερώνει ο Δήμος: δωρεάν νομικές συμβουλές από υπηρεσία που συστήνει. Άμα ενδιαφέρεσαι για την καθημερινότητα, βρίσκεις από την αρχή πρακτικές λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/10/14 2:30 μ.μ.

   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ,ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος18/10/14 2:32 μ.μ.

   http://thessi.gr/index.php/-mainmenu-54/2010-12-15-13-48-49/26701-2014-10-17-12-54-04

   Διαγραφή
 47. Ανώνυμος18/10/14 1:35 μ.μ.

  Διαβάζω στη ΒΟΡΕΙΝΗ για ένσταση της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια σχετικά με το οικόπεδο στη Δροσιά. Την ένσταση λέει κατέθεσε χτες ο Καλαφατέλης.Είναι σίγουρος ο δημοσιογράφος; όλη η αντιπολίτευση; όλη μα όλη; και ήταν ένσταση ή μάζεμα υπογραφών για να έρθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/10/14 10:08 μ.μ.

   ολη η παραπληροφόρηση του Δήμου γίνεται από τη Βορεινή.....οτι διαβαζεις πίστευε το αντίθετο.....μιλαμε για γελοίους τύπους

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος18/10/14 11:24 μ.μ.

   Πέρα από τις υπογραφές για να συζητηθεί το θέμα του οικοπέδου της Δροσιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης κατέθεσε και ένσταση στην Περιφέρεια με δεδομένο ότι καθυστερεί η εκδίκαση της υπόθεσης μετά την παράδοση του σχετικού φακέλου στον οικονομικό εισαγγελέα. Κατά συνέπεια η Βορεινή είναι σωστά ενημερωμένη...

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος19/10/14 10:17 π.μ.

   Σωστά ενημερωμένη μπορεί να είναι, πώς την παρουσιάζει την ενημέρωση, σχολίασα παραπάνω. γιατί αν ένσταση υπέβαλε μονο ο Καλαφατέλης, αλλά η εφημερίδα το παρουσιαζει σαν έργο όλης της αντιπολίτευσης, τότε δεν είναι ενημέρωση. παραπληροφόρηση είναι.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος19/10/14 1:26 μ.μ.

   Αυτά που γράφεις 10.17 π.μ. είναι δύο διαφορετικά πράγματα και έχεις δίκιο ότι η Βορεινή τα έχει μπλέξει. Όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης υπέγραψαν για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο και να μην θαφτεί, όπως το δρομολογεί για ευνόητους λόγους, η διοίκηση. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ήταν από τις πρώτες αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής η συγκεκριμένη. Είναι ηλίου φαεινότερο γιατί το έκανε αυτό η διοίκηση. Η καταγγελία όμως στην Περιφέρεια είναι άλλο πράγμα και απ' ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω έγινε από τον πρώην δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη. Εκτιμώ ότι όπως ο Πασιπουλαρίδης με τον Ζαμάνη έκαναν ενστάσεις όπου υποψιαζόταν ότι μπορεί κάτι να μην λειτουργεί σωστά, ανεξάρτητα από το εάν τις περισσότερες τις έχαναν, κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση σήμερα για να ασκεί αποφασιστικό έλεγχο. Πόσο μάλλον σε ένα θέμα όπου ο Δήμος φέρεται να έχει αδικηθεί κατάφωρα. Κατά τη γνώμη μου η περίπτωση του οικοπέδου της Δροσιάς είναι καραμπινάτη και δυστυχώς η ευθύνες βαραίνουν και τον Ζαμάνη.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος21/10/14 1:58 π.μ.

   Καλό το ποίημα σου Καλαφα...ο λόγος σου παραμένει ο ίδιος καλή 5ετια

   Διαγραφή
 48. Ανώνυμος18/10/14 10:06 μ.μ.

  Ο ΓΕΡΟ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟ ΕΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ.ΜΕ ΤΟ ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ ΤΟΥ ,ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΑΙ ΕΧΩΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΠΑΣΟΚ!!! ΤΩΡΑ ΝΕΚΡΑΣΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΣΤΙΑ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ....) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΖΑΜΑΝΗ (ΜΙΑ ΠΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ @@@@@)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/10/14 10:50 μ.μ.

   ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΑΣΟΚ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙ (ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ) ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΓΚΕΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ. ΚΑΛΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ; ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΖΩΤΟΥ ΤΗ ΡΩΤΗΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΗ; ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;

   Κ. ΣΑΚΗ ΖΑΜΑΝΗ, ΜΑΖΕΨΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΝΕ ΠΑΙχΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος18/10/14 10:54 μ.μ.

   φιλε 10:06 ξεχασες την αιμοδοσια. και στην αιμοδοσια το βαθυ πασοκ.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος18/10/14 11:06 μ.μ.

   αινιγμα για το δημαρχο.
   τι συνδεει την πετρα του σκανδαλου, με την υπηρετρια της τυφλης θεας και τη μαριονετα του κατω απο τ΄αυλάκι θείου;
   Πως εγινε και μαζευτηκανε όλοι στον ιδιο χωρο;
   Περιεργα πραγματα γινονται δημαρχε κατω απ΄ τη μυτη σου...Ή, μηπως τα ξερεις ολα και εισαι στο κολπο απο υποχρεωση;
   Οι αλλοι, οι ζορικοι της παραταξης τα ξερουν αυτα; Και τι λενε;

   Διαγραφή
 49. Ανώνυμος18/10/14 11:33 μ.μ.

  Επειδή και ο Καλαφατέλης έπεσε από μέσα έτσι θα πέσει κι ο Ζαμάνης. Από μέσα. Γιατί αυτοί που είναι γύρω του είναι άχρηστοι, ανίκανοι, άπληστοι και αδίστακτοι. Εξαλλου, οι περισσότεροι από δαύτους είναι καλαφατελικά τσιράκια ή βοριαδικά γκρουπούσκουλα. Βρε ούστ!!! Κοπρόσκυλα!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος19/10/14 12:09 μ.μ.

   Καταλαβαίνω από τα σχόλια ότι έχει αρχίσει ένας υπόγειος πόλεμος στην παράταξη που κυβερνά το δήμο. Έχουν δημιουργηθεί ομάδες. Ορίστηκαν αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι. Πλασαρίστηκαν στα ΝΠΔΔ. Μένουν οι Σχολικές για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Σε λίγο ΚΑΠΗ και Πολιτιστικά. Για να δούμε. Μεχρι στιγμής πολλά τα παλιά υλικά και τα κουρέλια λίγα τα νέα πρόσωπα. Το χάνει το παιχνίδι της ανανέωσης ο Σάκης.

   Διαγραφή
 50. Ανώνυμος19/10/14 1:37 μ.μ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΓΙ' ΑΛΛΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΟΝΥΣΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ, ΑΛΛΟΥ ΠΑΕΙ ΤΟ ΠΡΑΜΑ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ανώνυμος19/10/14 2:05 μ.μ.

  Αν έχουμε επαναφορά Σταθόπουλου και όλου του πασοκικού συρφετού, ας την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Αυτά τα γκρουμπούσκουλα πρέπει να εξαφανιστούν από τα κοινά του δήμου μας. Όσες φορές ανακατεύτηκαν έκαναν τα πολλά ελάχιστα και λίγα. Η επιμονή τους να είναι στο προσκήνιο χωρίς κανείς να τους το ζητά επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε. Ψωφάνε για εξουσία και καταξίωση. Δήμαρχε αν θες μπορείς να μείνεις με αυτούς. Μία θητεία, ακόμα και με το ζόρι μπορεί να την βγάλεις., όπως έκανε και ο Βορριάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ανώνυμος19/10/14 2:46 μ.μ.

  Πολύ σωστά τα λέτε φίλοι 10.06&10.54 η κυρία αυτή κάνει ότι θέλει στο δήμο με την ανοχή του Δημάρχου!!! Ως πότε όμως???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Ανώνυμος19/10/14 2:48 μ.μ.

  Άραγε προς τα που θα Φυσήξει ο Βορριάς σήμερα? Ποιούς θα πάρει και θα σηκώσει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ανώνυμος19/10/14 5:27 μ.μ.

  25 άτομα όλα κι όλα μάζεψε σήμερα ο ισόβιος της Συμμαχίας.
  Η οικτρή αποτυχία σε αριθμητική αποτύπωση.
  Και εις ανώτερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ανώνυμος19/10/14 5:36 μ.μ.

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΟΗ Ο ΛΟΥΚΑΤΟΣ. Νο 2 ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ edionysos. Ε, ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ!!!! ΠΑΜΕ ΧΑΤΖΑΤΖΑΡΗ, ΩΠΑ, ΩΠΑ, ΩΠΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ανώνυμος19/10/14 5:43 μ.μ.

  Είναι ολοφάνερο ότι, κάποιοι δεν έχουν συνέλθει ακόμη από την εκλογική κατραπακιά. Που δεν αφορούσε μόνο τον Καλάφι αλλά και τον Μπιτάκο (όπως σωστά λέει κι ο ισόβιος Βορριάς), όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ με εκείνο το 11% (τέταρτος στη σειρά κατάταξης).
  Προσπαθούν, λοιπόν , να αναλύσουν με προφανή αμηχανία τη σημερινή κατάσταση χρησιμοποιώντας εργαλεία άλλων εποχών ξεπερασμένων από τα πράγματα. Και γίνονται απλά γελοίοι.
  Αδυνατούν να παρακολουθήσουν την πολιτική που παράγει ο δήμος αυτό τον 1,5 μήνα και αμύνονται συνεχώς με αστεία επιχειρήματα ή πολιτικούς διαχωρισμούς παλιότερων εποχών (περί παλαιο-πασόκων, νεο-δεξιών, συριζαίων κλπ). Δηλαδή με πίπες μπλε, πράσινες ή κόκκινες κατά περίπτωση.
  Έχετε μια 5ετία να προσανατολιστείτε αλλιώς θα καταντήσετε σαν τον Βορριά, που μόλις και μετά βίας μάζεψε σήμερα όλα κι όλα ...... 25 άτομα.
  Γερά, γερά και με τσαμπουκά. Ο τοίχος θα αντέξει, όταν σπάσετε πάνω του με πάταγο τα μούτρα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ανώνυμος19/10/14 6:28 μ.μ.

  Ο Πιλάφας γραμματέας της Νέας Πνοής. Ο Ισόβιος της Συμμαχίας βγάζει σπυράκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ανώνυμος19/10/14 6:31 μ.μ.

  Τις προάλλες ο Μπιτάκος μάζεψε 46, σήμερα ο Βορριάς 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ-Δημοκρατική Ανατροπή 42. Δηλαδή σήμερα οι πολίτες προτίμησαν τα 3 μνημόσυνα που υπήρχαν από τις 2 κηδείες του Ζυγούνα και του Βορριά.
  Έ, ρε γλέντια με δαύτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ανώνυμος19/10/14 8:16 μ.μ.

  Πάντως, ο Ζαμάνης πρέπει να είναι πολύ τυχερός άνθρωπος. Γιατί με τέτοια κατάσταση στις δυνάμεις της μειοψηφίας, θα έχει (παρά τα εσωτερικά του προβλήματα, που ωχριούν μπροστά σε εκείνα των άλλων) μια ήσυχη γενικά 5ετή θητεία σαν δήμαρχος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος19/10/14 10:01 μ.μ.

   Μπορεί να περάσει μία ήσυχη 5ετία ο Ζαμάνης αλλά όχι ως δήμαρχος... Σε καμία στενή τον βλέπω με τα μπλεξίματα που έχει με το οικόπεδο της Δροσιάς. Έχει μία ησυχία εκεί άλλο πράγμα...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος21/10/14 2:02 π.μ.

   Αχαχαχαχ είσαι πολύ αστείος, να σαι καλά μας κανείς και γελάμε, εδώ δε θα παει ο καλάφας θα παει ο Ζαμάνης

   Διαγραφή
 60. Ανώνυμος19/10/14 9:09 μ.μ.

  Όταν οι Δημοτικές Κοινότητες παράγουν έργο από την πρώτη στιγμή, εκεί που αδιαφορούσε ο Καλάφι (ανάρτηση στο facebook της Κοινότητας)-
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!!
  ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Ανώνυμος19/10/14 10:25 μ.μ.

  Τρία μνημόσυνα και δυο κηδείες (Συμμαχία & Ανατροπή) σήμερα στο Διόνυσο.
  Είχε προηγηθεί χθες εκείνη της Νέας Πνοής.
  Καλά ξεμπερδέματα, σύντροφοι......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ανώνυμος19/10/14 11:33 μ.μ.

  Κι επειδή εδώ αλλά και σε διάφορα έντυπα κάποιοι ανίδεοι-άσχετοι, βάλλουν κατά της πρωτοβουλίας του Δήμου για την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών στους δημότες του, να τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και καιρό ενδεικτικά σε 5 άλλους Δήμους- Γαλατσίου, Βάρης/Βάρκιζας/Βουλιαγμένης, Νεάπολης/Συκεών, Κορδελιού/Ευόσμου, Αγ. Αναργύρων/Καματερού:

  http://energoipolitesdionisou28.blogspot.gr/2014/10/blog-post_19.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ανώνυμος20/10/14 10:05 π.μ.

  πετάτε όλοι την μπάλα στην εξέδρα, η κριτική είναι θεμιτή και εποικοδομητική όταν γίνεται επί συγκεκριμένων παραλείψεων αλλά από πότε η πολιτική ταυτότητα κάποιου είναι απόδειξη ανικανότητας????? Σας πείραξαν οι Πασόκοι? δηλαδή οι ΝΔκρατες και οι χρυσαυγίτες δεν σας ενοχλούν??? Οταν το ΠΑΣΟΚ έφτιαχνε τα ΚΑΠΗ, τα ΚΕΠ τους Οργανισμούς Αθλησης και Νεολαίας, το Διαύγεια, το ΑΣΕΠ και πολλά άλλα με τα όποια λάθη ,με τις όποιες αστοχίες (υπάρχει και ατομική ευθύνη στην επιτυχία ενός σχεδιασμού ) εσείς οι νεόκοποι αριστεροί και οι θεματοφύλακες των θεσμών και της αξιοκρατίας που είσασταν??? Γίνατε τιμητές των πάντων και μιλάτε για γκρουπουσκουλα ???? Οι 2-3 πασόκοι σε μια Παράταξη όπου η πλειοψηφία και βάλε δεξιοφέρνει είναι το πρόβλημα ? Εδώ είναι η παροιμία που λέει "αφού δεν μπορούμε να δείρουμε τον γάιδαρο βαράμε το σαμάρι " ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ανώνυμος20/10/14 2:17 μ.μ.

  Στον/στην 10:05, βρε άντε παρατείστε μας επιτέλους. Δεν έχετε ούτε τσίπα ούτε φιλότιμο. Χρειάζεται σοφία για να καταλάβετε ότι οι πολιτικές και οι θεωρίες κάποιων συγκεκριμένων πασόκων που άσκησαν διοίκηση. μας έχουν κάψει. Άει παρατείστε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ανώνυμος20/10/14 3:17 μ.μ.

  Εσείς, 2:17, καίγεστε μόνοι σας (αυτοανάφλεξη το λένε), δεν έχετε ανάγκη κανέναν άλλον. Και τώρα βλέπουμε τ΄ αποκαϊδια σας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Ανώνυμος9/11/14 6:29 μ.μ.

  https://www.facebook.com/voreiaproastia.efimerida?ref=hl

  ΑπάντησηΔιαγραφή